Patent / Faydalı Model

Buluşunuzun patentini alın. aktifpatent’in kıdemli patent vekilleri 

ve mühendisleri ile buluş dosyanızı eksiksiz hazırlayın.

Patent alarak buluşunuzu koruyun

  • Bugün birçok alanda ortaya çıkan en ufak yeni nitelikte gelişmeler ve unsurlar patentle korunabilmektedir.  Diğer taraftan yatırımcı firmalar; ciddi harcamalar yaparak ve uzun mesailer harcayarak çeşitli buluşlar ortaya çıkarmaktadır. Bu buluşların kimisi patente kimisi de faydalı modele konu olmaktadır. 

  • Firmalar, uzun süren ar-ge çalışmaları sonucunda şekillendirdikleri buluşları için pek çok yatırım yapmaktadır. Ancak yapılan en büyük hata, buluşa ilişkin tescil işlemlerinin geri plana atılmış olmasıdır. Firmalar elde ettikleri buluşun önceden var olup olmadığından bile bihaber olarak üretime geçmekte ve ciddi tutarları bu buluşlarına bağlamaktadır. 

  • Yapılan ciddi yatırımlardan sonra, ancak tescil aşamasına geçildiğinde firmalar buluşlarının önceden var olup olmadığına ilişkin araştırma yaptırmaktadır. Bu aşamada benzer buluşlarla karşılaşıldığında ise firmaların yapmış olduğu pek çok yatırım boşa gitmiş olmaktadır. Ya da firma tescil işlemine gereken önemi vermediği için bir üçüncü kişi tarafından buluşları tescil altına alınmakta ve firmalar hak sahibi iken mağdur duruma düşmektedir. 

  • Kendi haklarınızın mağduru olmamak için, ilk yatırım olarak buluşunuza ilişkin benzerlik araştırması yapmanızı ve tescil işlemlerine önem vermenizi Aktif Patent olarak tavsiye etmekteyiz.
Patent Dosyası

aktifpatent buluş dosyanızı hazırlamanızda önemli rol alır. Bir buluşun başvurusunda aranılan evrakları titizlikle düzenler.

İstem ve Özet

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılacak olan başvuru ekinde istem, özet ve tarifname evraklar eksiksiz gönderilir.

Araştırma

Kurum patent ve faydalı model başvurularında şekli inceleme - rüçhan değerlendirmesi yaptıktan sonra araştırma raporu alınmak üzere ilgili birime sevk eder.

Yenilik Kriteri

Araştırma raporu ile başvuru konusu buluşun dünya üzerinde kullanılıp kullanılmadığı, açıklanıp açıklanmadığı araştırılır.

Patent Verilmesi

Son aşamada patent verilebilirlik şartları ile araştırma ve inceleme raporunun lehe olarak düzenlenmesi ile kurum tarafından başvurunun kabulüne karar verilir.

Tescil Belgesi

Gerekli harçların yatırılması sonrası kurum tarafından tescil belgesi düzenlenir ve hak sahibine iletilir.

Aklın ürünü olan buluş

Fikrinizi ürüne dönüştürüp patentini alın, hem siz kazanın hem de insanlık kazansın.

İnovasyon

ARGE

Global dünyada patentin önemi arttı

Özellikle bilişim ve ilaç sanayiinde patentin önemi bir kez daha anlaşıldı. Covid- 19 ile ilaç sanayiinde aşı ve ilaç firmalar arasındaki aşı ve ilaç kavgası rekabeti arttırdı. Firmalar her geçen farklı buluşlar üzerinde deneyler yaparak patent savaşlarına yol açtı.

Patent
Faydalı Model
20 yıl koruma
10 yıl koruma

Patent hakkında
sıkça sorulan sorular

Patent / Faydalı Model başvurusu hakkında en sık sorulan sorulara bu bölümde ulaşabilirsiniz.

Hayır. Aklınıza gelen fikrin öncelikle buluş niteliğine sahip olması gerekmektedir ve fikrinizin somutlaşmış durumda olması gerekmektedir. Şöyle ki; fikriniz tekniğin bilinen durumunu aşıyor olmalı ve proje şeklinde yazıya dökülebilecek durumda olmalıdır.

Eğer buluşunuz tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise patent sınıfına girmektedir. Eğer buluşunuz tekniğin bilinen durumundan çıkarılabilecek şekilde geliştirme niteliğinde ise faydalı modeldir.

Patent başvurularınız ile ilgili Tübitak ve KOSGEB tarafından verilen çeşitli teşvikler bulunmaktadır. Teşvikler ile ilgili detaylı bilgiyi uzmanlarımızdan alabilirsiniz.

Buluşunuzun yeni olup olmadığına ilişkin benzerlik araştırması talep etmeniz halinde tarafımızca yapılmaktadır. Başvuru sonrasındaki riskleri en aza indirmek için başvurudan önce araştırma yaptırmanız doğru olacaktır. 

Bilgisayar programları doğrudan patente konu edilememektedir. Ancak bir makine ile birlikte kullanıldığında doğurduğu sonuçlar, tekniğin bilinen durumunu aşıyor ise, bilgisayar programı ile birlikte çalışan makine için patent alınması mümkündür. Yazılımların hak sahipliğinin tespiti açısından Telif Hakları Genel Müdürlüğüne ayrıca başvuruda bulunabilir.

Patent tescili size çift taraflı bir koruma sağlayacaktır. Şöyle ki; buluşunuzu tescil ettirdiğinizde sizin buluşunuzu taklit edemeyecekler, ederler ise de tarafınızdan yaptırım uygulama hakkı doğacaktır. Diğer taraftan bir üçüncü kişinin sizin buluşunuzu tescil ettirerek size karşı yaptırım uygulama durumu da söz konusu olmayacaktır. Böylece kendi haklarınızın mağduru olmayacaksınız.

Patent koruma süresi 20 yıl olup, faydalı modelde ise koruma süresi 10 yıldır.

Tek bir başvuru ile Dünya’da koruma sağlama imkanı bulunmamaktadır. Koruma sağlamak istediğiniz ülkelerde ayrı ayrı başvuru yapmanız gerekmektedir. Ya da uluslar arası anlaşmalar gereğince tek bir başvuru ile seçeceğiniz ülkelerde koruma sağlayabilirsiniz.

Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent kapsamı dışında kalır ve bunlar için koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

a – Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; 

b – Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; 

c – Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; 

d – Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller. 

e – İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. 

(e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz. 

Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz: 

a – Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. 

b – Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulle

Patent başvurunuzdan veya tescil edilmiş olan patentinizden kaynaklı haklar da malvarlığı hakları gibidir. Her türlü tasarruf hakkına sahipsiniz. Patent başvurunuzu veya tescil edilmiş olan patentinizi üçüncü bir kişiye lisans vererek kullandırabilirsiniz, üçüncü bir kişiye devredebilirsiniz, miras bırakabilirsiniz veya rehin edebilirsiniz.

Sorunuz varsa

Bizlere sormak istediğiniz soru varsa bize iletin en kısa sürede yanıtlayalım.