Hukuki Danışmanlık

Sınai haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız aktifpatent
sizlere sınai haklarınızın korunması yönünde hukuki hizmet imkanı da sağlamaktadır.

İhtarname
Gönderimi

İhlali gerçekleştiren kişi veya şirketlere ihlal eylemlerin sonlandırılması amacıyla Noter kanalıyla ihtarname gönderimi.

Mahkeme
Delil Tespiti

İhlalin tespiti amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu 400.madde uyarınca delil tespiti yoluyla sınai hak ihlalinin mahkeme marifetiyle tespiti yapılabilmektedir.

Şikayet ve Dava Süreci

İhlal eylemlerinin sürmesi halinde tespit sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ile soruşturma, Hukuk Mahkemesinde tecavüzün sona ermesi, haksız rekabetin önlenmesi, maddi ve manevi tazminat talepli davaların açılması.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Yasasına dayalı haklarınız

Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:

1- Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.


2- Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.


3- Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.

Haklarınızı öğrenin

Bir sınai hakkınızı örneğin markanızın Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil edilmesi 3.şahıs tarafından yapılan ihlalin engellenmesi için yeterli olmayabilir. Bu halde cezai ve hukuki girişimde bulunmak gerekebilir.

Menfi Tespit Davası

Sınai Mülkiyet Kanunu 154.maddesi uyarınca hak sahibine karşı fiillerinin tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesi talebiyle dava açabilir

Tecavüzün Men'i Davası

Sınai haklarınıza yapılan her türlü tecavüz girişimin önlenmesi amacıyla Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde tecavüzün önlenmesi davası açılır.

Haksız Rekabet Davası

Sınai mülkiyete dayalı davalarla birlikte fiilin aynı zamanda haksız rekabet eylemi değerlendirilmesi halinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu haksız rekabete dayalı dava açılır.

Gazetede Yayın

Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazetede ilan talebi.

Hükümsüzlük Davası

Markanızla benzer, iltibas yaratan, kötü niyetli başvurusu yapılan markanın hükümsüzlüğü talep edilir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Sınai mülkiyet hakkı ihlal edilen sınai hak sahibi tecavüz sebebiyle uğradığı maddi kazancın giderimini talep edebileceği gibi, manevi tazminat talebinde de bulunabilir.

Haklarınızı öğrenin

Bir sınai hakkınızı örneğin markanızın Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil edilmesi 3.şahıs tarafından yapılan ihlalin engellenmesi için yeterli olmayabilir. Bu halde cezai ve hukuki girişimde bulunmak gerekebilir.

Menfi Tespit Davası

Sınai Mülkiyet Kanunu 154.maddesi uyarınca hak sahibine karşı fiillerinin tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesi talebiyle dava açabilir.

Tecavüzün Men'i Davası

Sınai haklarınıza yapılan her türlü tecavüz girişimin önlenmesi amacıyla Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde tecavüz davası açılır.

Haksız Rekabet Davası

Sınai mülkiyete dayalı davalarla birlikte fiilin aynı zamanda haksız rekabet eylemi değerlendirilmesi halinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu haksız rekabete dayalı dava açılır.

Gazetede Yayın

Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazetede ilan talebi.

Hükümsüzlük
Davası

Markanızla benzer, iltibas yaratan, kötü niyetli başvurusu yapılan markanın hükümsüzlüğü talep edilir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Sınai mülkiyet hakkı ihlal edilen sınai hak sahibi tecavüz sebebiyle uğradığı maddi kazancın giderimini talep edebileceği gibi, manevi tazminat talebinde de bulunabilir.

Arabuluculuk yöntemi ile kısa sürede sonuca ulaşın

aktifpatent bünyesinde Arabulucu unvanına haiz avukatları sayesinde uyuşmazlığınızı en kısa sürede çözebilmek için de çaba sarf eder. Bu bakımdan 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında Ticari Uyuşmazlık sayılan Fikri Mülkiyet İhali sebebiyle açılan tazminat talepleri kısa sürede sonuçlandırılır.

Fikrinizi Koruyun

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca ihlal edilen telif hakkınızın korunmasını mahkemeden veya ilgili savcılıktan talep edebilirsiniz.

Alan Adı İhlali

Sınai hak sahibi aynı zamanda alan adı sahibi de olduğunda, alan adının üçüncü kişilerce haksız rekabet fiili teşkil edecek şekilde kötüye kullanımını engelleyebilirsiniz.

0
Başvuru
0
Tescil
0
Mutlu Müvekkil
0
İhlal Önlenmesi

sınai hakkınız ihlal ediliyorsa bizleri arayın

0216 550 97 33 nolu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.