Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdi

Önemli değişiklikler öngören ve uzun süredir taslak aşamasında olan Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”)10.01.2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Kanun ile 556, 551 Sayılı KHK’lar yürürlükten kaldırılarak,  marka, patent faydalı model, tasarım ve coğrafi işarete ilişkin koruma ve uygulama hükümlerini tek çatı altında toplanmıştır.

 

Kanunun yürürlüğe girmesi ile sınai mülkiyet haklarında Kanun Hükmünde Kararnameler (“KHK”) dönemi sona ermiş bulunmakla birlikte, 10 Ocak 2017’den önce gerçekleştirilen başvuruların işlemleri kanuna eklenen geçici maddeyle ilgili KHK hükümlerine göre icra edilecektir.

Türk Patent Enstitüsü’nün adı, Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”) olarak değişikliğe uğradı. 

Kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.