aktifpatent ile güvende. Marka, Patent, Tasarım haklarınızı şimdi tescilleyin. Başvuru Yapın Fikri Mülkiyet Haklarınız Haklarınızı tescil ettirebilmenin en kolay yolu

Global dünyada sınai haklarınızın önemini hatırlayın

Ülkemizde sınai haklarınızın tescille koruma sağladığını unutmayın. aktifpatent, başvuru ve tescil işlemleri sürecinde sizlere eksiksiz hukuki destek sunar. Başvuru aşamasından, tescil belgesinin hazırlanması aşamasına kadar geçecek süreçte en etkili rolü oynar.

Marka Tescili

Yatırımızın en değerli katma değeri olan markanızı tescilleyin ve kurumsallığınıza resmiyet kazandırın

Patent Tescili

Uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkardığınız buluşunuzu koruma altına alın, dış dünyaya karşı buluşunuzu hukuken koruyun.

Tasarım Tescili

Sanayi alanında ortaya çıkardığınız ürünleri tescilleyin. Tasarım tescili ile 25 yıllık bir koruma sağlandığı bilgisini de unutmayın.

Alan Adı Tescili

Alan adı ihlallerinin önüne geçebilmek için sınai hakkınıza dayalı alan adınızı (domain) tescil ettirin.

Telif Hakları

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri yasası bağlamında özellikle yazılımlar, sinema eserleri gibi telif haklarınızı koruyun.

Diğer Haklar

aktifpatent coğrafi işaret, bitki ıslahçı hakları için de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru işlemlerini yerine getirir.

aktifpatent'in yıllara dayanan bilgi birikimi ve müşteri memnuniyeti

aktifpatent 2014 yılında  faaliyete geçti. O tarihten günümüze kadar geçen sürede çok sayıda saygın müşteriye hukuki destek sağladı. Müşteri 

memnuniyeti aktifpatent’in önceliğidir.

96.9% Başarı Oranı

Başvuru işlemleri öncesi yapılan benzerlik araştırmasında güven veren sonuçlar ile tescil işlemlerinde yüksek başarı oranları.

Nitelikli Araştırma

aktifpatent bir sınai hakkın ön araştırmasını farklı algoritmalar kullanarak yapar. İkna edici sonuçlar ile süreç tamamlanır.

Değişen dünya ile uyumluluk

Müvekkillerimize anında çevrimiçi destek 

Covid – 19 salgın hastalığı sonrasında dünyada uzaktan çalışma başladı. Bu bağlamda bizler de müvekkillerimize en hızlı desteği verebilmek adına gerek çevrimiçi gerekse 3.parti uygulamalarla başvuru ve tescil işlemlerinde müvekkillerimizi anında bilgilendiriyoruz.

Veri güvenliği - hızlı hizmet

aktifpatent ile verileriniz güvende olup hizmetlerimiz en kısa sürede icra edilmektedir.

Müşteri iletişimde süreklilik

Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda sürekli iletişim hali.

Zamandan tasarruf sağlayın

İşlemleriniz aynı gün gerçekleşir. Başvuru evrakları tarafınıza gönderilir.

Sınai Haklar Başvuru Süreci

Ön Araştırma

Aklınızda olan bir isim marka olarak kullanılıyor mu? Ortaya çıkardığınız bir buluşun patenti var mı? gibi sorulara yanıtı alabilmeniz için aktifpatent başvurunuzdan önce detaylı bir araştırma yapar.

Başvuru Yapılması

Yapılan detaylı bir araştırmadan sonra marka, patent ve tasarım tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na müvekkil adına başvuru yapılır ve süreç izlenir. Bu aşamada kurum şekli inceleme ile benzerlik araştırması yapar.

Hakkın Tescillenmesi

Kurum tarafından yapılan benzerlik araştırmasından sonra ilgili sınai hak bültende yayınlanır. Süresinde 3.kişiler nezdinde bir itiraz gelmemesi halinde hakkın tesciline karar verilir ve tescil belgesi gönderilir.

Telif Hakkı Başvurusu

Mevzuatımızda telif hakkının tescilini zorunlu kılan bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Telif Hakları Genel Müdürlüğü nezdinde sahipliğin tespiti açısından ihtiyari tescil mekanizması getirilmiştir.

İçeriğin Hazırlanması

Bir fikir doğrudan tescil başvurusuna konu olmamaktadır. Bu bakımdan ilgili fikri hakkın örneğin; bir yazılımın bütün kodlarının dokuman haline getirilip başvuruya hazır hale gelmesi gerekir. Bu aşamada aktifpatent gereken bütün desteği sağlar.

Evrak Gönderimi

Hakkın tespiti açısından hazırlanan evrak Telif Hakları Genel Müdürlüğüne gönderilir. Müdürlük hak sahipliği tespitini tarih ve saat olarak kaydeder. Alternatifli olarak eser sahipliğinin tespiti Noter marifetiyle de yapılabilir.

KOSGEB inovasyon destek programına katılın

Fikrinizi teknolojiye dönüştürün KOSGEB’ten 750.000 TL‘ye varan maddi destek imkanından faydalanın.

Destek programına katılan

KOSGEB bugüne kadar çok sayıda girişimciye maddi destekte bulundu. Sizler de bu imkandan faydalanabilirsiniz.

Fikrinizi projelendirin

KOSGEB tarafından sağlanan maddi destek imkanlarından faydalanın. Projenizi birlikte hazırlayarak süreci hızlandıralım.


Başvurularınızı aktifpatent ile yapın

Hızlı destek süreci ile avantajı konuma geçin.

Neden bizimle çalışmalısınız?

Bizler ulusal ve uluslararası alanda vizyon sahibi bir patent bürosuyuz. Hizmetin kaliteli yürtülülmesi önceliklerimiz arasındadır.

Nitelikli Personel

aktifpatent bünyesinde nitelikli personel yetiştirir. Marka ve Patent Vekilleri ve alanında deneyimli avukatları ile koordineli şekilde çalışır.

Veri Güvenliği

aktifpatent verilerin güvenliğini KVKK kapsamında sağlar. Bu bakımdan aktifpatent ile çalıştığınızda bilgileriniz üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmaz

Sürekli Güncellenme

Değişen dünyaya uyum sağlayarak gelişmeler yakından takip edilir. Ulusal ve ulusarlarası mevzuattaki düzenlemeler dikkatle izlenir.

Çözüm Ortağı

aktifpatent yatırımlarınızın sınai haklar konusunda çözüm ortağı olmak isterken firmanızın katma değerini artırmak için de hukuki çaba gösterir.