Covid - 19 sebebiyle işlem süreleri uzatıldı

26/03/2020 tarihli ve 31080 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1’inci maddesiyle zorunlu idari başvuru yollarına ilişkin süreler, hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 13/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere durdurulmuştur. Düzenleme, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen süreleri de kapsamaktadır. Buna göre sınai mülkiyet mevzuatında yer alan süreli işlemler aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

 

Sürelerin işleme süreci;

Durum

 7226 sayılı Kanun Uyarınca İşlemin   Gerçekleştirilebileceği Son Tarih

1- Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihi 12 Mart 2020 veya daha önceki bir tarih olan işlemler

 Son işlem tarihi değişmeyecektir.

2- Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihi 13 Mart 2020 – 27 Mart 2020 arasında olan işlemler 

  (Belirtilen tarihler dahil)

 15 Mayıs 2020

3- Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihi 28 Mart 2020 ila 30 Nisan 2020 arasında olan işlemler

   (Belirtilen tarihler dahil)

 İşlemin gerçekleştirilmesi için 13 Mart 2020 tarihi   itibarıyla kalan süre,

 1 Mayıs 2020 tarihine ilave edilecektir.

4- Kurum tarafından verilen sürenin başlangıç tarihi 13 Mart 2020’den önce, bitiş tarihi 1 Mayıs 2020

ve   sonraki bir tarih olan işlemler

 Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihine 49 gün   ilave edilecektir.

5- Kurum tarafından verilen sürenin başlangıç tarihi 13 Mart 2020-30 Nisan 2020 tarihleri arasında 

olan   işlemler için (Belirtilen tarihler dahil)

 Kurum tarafından verilen süre, 1 Mayıs 2020 tarihinde   başlayacaktır.