Musiki Eserleri

Müzik diğer bir adıyla musiki, en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış halidir. Bir başka anlatımla müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman diliminde ifade edildiği sanatsal bir formdur. Bu kapsamda musiki eserleri de korunmaktadır.

Şarkılar, pop, jazz, metal, rock vb

Türküler, alaturka içeren müzikler

Taksim, ilahiler