LiveZilla Live Chat Software

 

 

TELİF HAKLARI

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 13.12.1951 tarihinde yayımlanmasından sonra, ülkemizde telif haklarına verilen önem giderek artmıştır. Telif haklarına ilişkin işlemler Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Telif Hakları Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülmektedir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserler, eserin yaratıldığı andan başlayan doğal bir korumadan yararlanır. Eserin herhangi bir kuruma kayıt (tescil) ettirilmesine ya da onaylattırılmasına gerek yoktur. Bir eserin korunması için sahibinin özelliğini taşıması ve yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir. Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in 5. Maddesi gereğince sinema ve müzik eserleri ile bilgisayar oyunları zorunlu tescile tabidir. Bu eserlerin dışındaki eser gruplarında , eser sahipleri isteğe bağlı tescil işlemi yaptırabilirler.

Eserlere ilişkin koruma süreleri, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır. Eser sahibi tüzel kişiyse, koruma süresi aleniyet tarihinde itibaren 70 yıldır. Sahibinin ölümünden sonra alenileşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden  sonra 70 yıldır. Eğer sahibi belli değilse, koruma süresi eserin aleniyet kazanmasından itibaren 70 yıldır. Koruma süresi, eser alenileşmediği sürece işlemeye başlamaz. Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin almaksızın serbestçe kullanılabilir.

Bir eserin kullanımına ilişkin olan sözleşmelerin kaynağı, özel hukuk olup, tamamen tarafların özgür iradeleriyle ve sözleşme serbestisi içinde hazırlanır. Bu sözleşme hükümlerine aykırılık halinde ise Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hukuk davası açmak mümkündür. Eğer eser sahibi ile eserden faydalanan kişi arasında herhangi bir sözleşme mevcut değil ise yine Borçlar Kanunu ve Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hukuk ve ceza davaları açmak mümkündür.

©2013 AKTİF PATENT MARKA SINAİ HAKLAR LTD. ŞTİ. | BU SİTEDE YER ALAN İÇERİK VE GÖRSELLERİN TELİF HAKLARI SAKLIDIR | AKTIFPATENT.COM