LiveZilla Live Chat Software

MARKA HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Marka başvurusu yaparken nelere dikkat etmeliyiz ?

Markanızı tescil ederken dikkat etmeniz gereken en önemli konu, markanız ile aynı veya benzer markaların olup olmadığıdır. Eğer markanız ile aynı veya benzer bir marka daha önce Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilmiş ise ancak markanızı ayırt edici olacak şekilde değiştirerek tecil edebilirsiniz.

Bir marka başvurusu ne kadar sürede sonuçlanmaktadır ?

Yasal bir süre olmamakla birlikte tescil aşaması 1-1,5  yılda tamamlanmaktadır. Süreler, başvuru dosyanızı inceleyen uzmanın kararına, marka başvurunuza itiraz gelip gelmemesine, gelen itirazlara cevap verip vermemenize göre değişmektedir.

Aktif Patent markalar arasındaki benzerlikleri nasıl tespit ediyor ?

Aktif Patent olarak markanızın benzerlik araması hem ulusal kaynaklardan hem de uluslar arası kaynaklardan yapılmakta ve en doğru sonuca ulaşılmaktadır.

Markama patent alabilir miyim ?

Hayır. Bu ifade çok yaygın kullanılmakla beraber yanlış kullanılan bir ifadedir. Şöyle ki; patent teknik yönü olan buluşların tescilini ifade ederken, marka sizin mal veya hizmetlerinizi diğer kişilerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ibareler, işaretlerdir. Markanızın patentini değil tescilini alabilirsiniz.

Ticaret Odası’na kayıtlı bir unvanım var, ayrıca marka tescili almam gerekli mi ?

Ticaret ünvanınız her ne kadar Ticaret Odası’na kayıtlı da olsa bu sizin markanızı korumak için yeterli değildir. Markalar yalnızca tescil ile korunmaktadır. Türkiye’de markanızı tescil ettirebileceğiniz tek yetkili kurum ise Türk Patent Enstitüsü’dür.

Tek başına logomu tescil ettirebilir miyim ?

Ticaret hayatında kullanmış olduğunuz bir logonuz var ise, bu logonuzu isterseniz markanızla birlikte tescil ettirebilirsiniz isterseniz de markanızdan bağımsız olarak tescil ettirebilirsiniz.

Marka tescil belgesi ne kadar süre bir koruma sağlar ?

Marka başvurusu yaptığınızda markanız başvuru tarihinden itibaren koruma altına alınacaktır. Markanız tescil edildiğinde ise 10 yıl boyunca size koruma sağlayacaktır. Bu 10 yılın sonunda ise markanızı her 10 yılda bir yenileyerek koruma süresini sınırsız olarak arttırabilirsiniz.

Markamı tescil ettirmem neden önemlidir ?

Markanızın tescili size çift taraflı bir koruma sağlayacaktır. Şöyle ki; markanızı tescil ettirdiğinizde sizin markanızı taklit edemeyecekler, ederler ise de tarafınızdan yaptırım uygulama hakkı doğacaktır. Diğer taraftan bir üçüncü kişinin sizin markanızı tescil ettirerek size karşı yaptırım uygulama durumu da söz konusu olmayacaktır. Böylece kendi haklarınızın mağduru olmayacaksınız.

Markamı bütün dünyada tescil ettirebilir miyim ?

Maalesef tek bir başvuru ile tüm Dünya’da koruma sağlama imkanı bulunmamaktadır. Ancak Türkiye’de yapacağınız başvuruya bağlı olarak uluslar arası anlaşmalar gereğince seçeceğiniz ülkelerde tescil imkanı bulunmaktadır. Yine seçeceğiniz ülkelerde ayrı ayrı başvuru yapma imkanınız da bulunmaktadır.

Markamı üçüncü kişilere kiralayabilir, satabilir miyim ?

Marka başvurunuzdan veya tescil edilmiş olan markanızdan kaynaklı haklar da malvarlığı hakları gibidir. Her türlü tasarruf hakkına sahipsiniz. Marka başvurunuzu veya tescil edilmiş olan markanızı üçüncü bir kişiye lisans vererek kullandırabilirsiniz, üçüncü bir kişiye devredebilirsiniz, miras bırakabilirsiniz veya rehin edebilirsiniz.

Markam taklit ediliyor, ne yapabilirim?

Markanız taklit ediliyor ise, taklit edildiğinin tespitini, taklit eyleminin durdurulmasını, giderilmesini talep edebileceğiniz gibi, taklit nedeni ile uğramış olduğunuz maddi ve manevi zararın tazminini de talep edebilirsiniz. Bu gibi durumlarda Aktif Patent’in kurucu ortakları olan avukatlarımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

Başkasına ait bir markayı kullanırsam ne gibi cezalarla karşılaşabilirim ?

Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 

PATENT HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Aklıma gelen her fikrin patent olarak tescilini alabilir miyim?

Hayır. Aklınıza gelen fikrin öncelikle buluş niteliğine sahip olması gerekmektedir ve fikrinizin somutlaşmış durumda olması gerekmektedir. Şöyle ki; fikriniz tekniğin bilinen durumunu aşıyor olmalı ve proje şeklinde yazıya dökülebilecek durumda olmalıdır.

Buluşumun patent mi faydalı model olduğunu nasıl anlayabilirim ?

Eğer buluşunuz tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise patent sınıfına girmektedir. Eğer buluşunuz tekniğin bilinen durumundan çıkarılabilecek şekilde geliştirme niteliğinde ise faydalı modeldir.

Patent maliyetleriyle ilgili devlet tarafından verilen bir teşvik var mıdır ?

Patent başvurularınız ile ilgili Tübitak ve KOSGEB tarafından verilen çeşitli teşvikler bulunmaktadır. Teşvikler ile ilgili detaylı bilgiyi uzmanlarımızdan alabilirsiniz.

Buluşumun yeni olup olmadığını nasıl anlayabilirim ?

Buluşunuzun yeni olup olmadığına ilişkin benzerlik araştırması talep etmeniz halinde tarafımızca yapılmaktadır. Başvuru sonrasındaki riskleri en aza indirmek için başvurudan önce araştırma yaptırmanız doğru olacaktır.  

Bilgisayar yazılımlarını patent olarak alabiliyor muyuz ?

Bilgisayar programları doğrudan patente konu edilememektedir. Ancak bir makine ile birlikte kullanıldığında doğurduğu sonuçlar, tekniğin bilinen durumunu aşıyor ise, bilgisayar programı ile birlikte çalışan makine için patent alınması mümkündür.

Buluşumu tescil ettirmemin avantajları nelerdir ?

Patent tescili size çift taraflı bir koruma sağlayacaktır. Şöyle ki; buluşunuzu tescil ettirdiğinizde sizin buluşunuzu taklit edemeyecekler, ederler ise de tarafınızdan yaptırım uygulama hakkı doğacaktır. Diğer taraftan bir üçüncü kişinin sizin buluşunuzu tescil ettirerek size karşı yaptırım uygulama durumu da söz konusu olmayacaktır. Böylece kendi haklarınızın mağduru olmayacaksınız.

Patent koruma süresi ne kadardır ?

Patentinizin tabi olduğu sisteme göre koruma süresi değişmektedir. Şöyle ki; incelemesiz patentte koruma süresi 7 yıl olup, incelemeli patentte koruma süresi 20 yıldır. Faydalı modelde ise koruma süresi 10 yıldır.

Bir buluşumun patentini aldığım zaman Dünya’da koruma sağlamış olur muyum ?

Tek bir başvuru ile Dünya’da koruma sağlama imkanı bulunmamaktadır. Koruma sağlamak istediğiniz ülkelerde ayrı ayrı başvuru yapmanız gerekmektedir. Ya da uluslar arası anlaşmalar gereğince tek bir başvuru ile seçeceğiniz ülkelerde koruma sağlayabilirsiniz.

Patent verilemeyecek buluşlar var mıdır ?

Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent kapsamı dışında kalır ve bunlar için koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

a - Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; 

b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; 

c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; 

d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller. 

e - İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. 

(e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz. 

Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz: 

a - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. 

b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Patentimi bir başkaları kullanması için lisans verebilir miyim ?

Patent başvurunuzdan veya tescil edilmiş olan patentinizden kaynaklı haklar da malvarlığı hakları gibidir. Her türlü tasarruf hakkına sahipsiniz. Patent başvurunuzu veya tescil edilmiş olan patentinizi üçüncü bir kişiye lisans vererek kullandırabilirsiniz, üçüncü bir kişiye devredebilirsiniz, miras bırakabilirsiniz veya rehin edebilirsiniz.

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Tasarım nedir?

Tasarım, bir ürünün tamamen dış görünüşünü ifade etmektedir. Eğer ürününüzün dış görünüşünü koruma altına almak ister iseniz ürününüz tasarım konusu yapılacaktır.

Bir tasarım başvurusu ne kadar sürede sonuçlanmaktadır?

Yasal bir süre olmamakla birlikte tescil aşaması 1-1,5  yılda tamamlanmaktadır. Süreler, başvuru dosyanızı inceleyen uzmanın kararına, marka başvurunuza itiraz gelip gelmemesine, gelen itirazlara cevap verip vermemenize göre değişmektedir.

Tasarım tescili ne kadar süreyle koruma sağlar ?

Tasarım başvurusu yaptığınızda tasarımınız başvuru tarihinden itibaren koruma altına alınacaktır. Tasarımınız tescil edildiğinde ise 5 yıl boyunca size koruma sağlayacaktır. Bu 5 yılın sonunda ise markanızı her 5 yılda bir yenileyerek koruma süresini 20 yıla kadar arttırabilirsiniz.

Tasarım bir başkası tarafından taklit ediliyor , ne yapılabilir ?

Tasarımınız taklit ediliyor ise, taklit edildiğinin tespitini, taklit eyleminin durdurulmasını, giderilmesini talep edebileceğiniz gibi, taklit nedeni ile uğramış olduğunuz maddi ve manevi zararın tazminini de talep edebilirsiniz. Bu gibi durumlarda Aktif Patent’in kurucu ortakları olan avukatlarımız ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

Tasarımı tescil ettirmemin avantajları nelerdir ?

Tasarım tescili size çift taraflı bir koruma sağlayacaktır. Şöyle ki; tasarımınızı tescil ettirdiğinizde sizin tasarımınızı taklit edemeyecekler, ederler ise de tarafınızdan yaptırım uygulama hakkı doğacaktır. Diğer taraftan bir üçüncü kişinin sizin tasarımınızı tescil ettirerek size karşı yaptırım uygulama durumu da söz konusu olmayacaktır. Böylece kendi haklarınızın mağduru olmayacaksınız.

 

 

©2013 AKTİF PATENT MARKA SINAİ HAKLAR LTD. ŞTİ. | BU SİTEDE YER ALAN İÇERİK VE GÖRSELLERİN TELİF HAKLARI SAKLIDIR | AKTIFPATENT.COM